O projektu

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vám nabídnout účast v celorepublikovém projektu koordinační onkologické skupiny péče o ženy s karcinomem prsu do 35 ti let.

Vzhledem k vysokému riziku tohoto onemocnění v mladém věku chceme sjednotit léčebné i vyšetřovací postupy u těchto mladých nemocných a nabídnout jim i méně obvyklá doplňující vyšetření, účast v klinických studiích a nové léčebné možnosti.