Testování vloh ke vzniku rakoviny prsu

Následující stránka přináší informaci o genetickém testu, který se ve specializovaných ambulancích provádí pacientkám, jež mohou být ohroženy vyšším rizikem vzniku nádoru v prsu. Testy odhalí dědičné mutace genů, které jsou s uvedeným rizikem spojeny. V případě pozitivního výsledku testu pak mohou být vyšetření další členové rodiny - přímí příbuzní. Z provedení testu má prospěch celá rodina, osoby zdravé i nemocné, muži i ženy.

Význam výsledku testu pro nemocné

negativní výsledek

  • bez změn léčebného plánu nebo pooperačního sledování

pozitivní výsledek

  • doporučení ke změně rozsahu operačního výkonu
  • doporučení ke změně léčebné taktiky, optimální kombinace chemoterapie a hormonální léčby

Význam výsledku testu pro zdravé

Test se provádí pouze u přímých příbuzných pacientů s pozitivním výsledkem testu, pouze s případě informovaného souhlasu)

negativní výsledek

  • není geneticky podmíněné zvýšené riziko rakoviny prsu bez nutnosti specializované péče

pozitivní výsledek

  • indikace pro „zostřený“ dohled nad pacientem, vytvoření algoritmu ošetřovatelských postupů, pacient by měl dodržovat rady lékaře

Provedení testu

K provedení testu je nezbytné získat jednu zkumavku nesrážlivé žilní krve. Z této krve se izoluje genetická informace (DNA). Samozřejmým předpokladem je přísná anonymita osobních údajů pacienta.

Hrozí při provedení testu nějaká zdravotní rizika?

Provedení testu není spojena prakticky s žádným rizikem. Jedná se pouze o odběr vzorku žilní krve.

Výsledek testu

Laboratorní zpracování vyžaduje velké pracovní nasazení a použití speciálních postupů molekulární biologie. Výsledky testu vyšetřované osoby budou známy do dvou měsíců od provedení krevního odběru.