Kontakt

Konzultaci pacientkám poskytují

Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.,
Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
e-mail: tesarova.petra@seznam.cz

Prim. MUDr. Katarína Petráková, PhD.,
Masarykův onkologický ústav v Brně
e-mail: petrakova@mou.cz

Doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.,
Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Telefonické konzultace: úterý 13.00 – 14.30 tel.č. 224 966 761

MUDr. Markéta Palácová
Masarykův onkologický ústav v Brně
e-mail: palacova@mou.cz

MUDr. Martina Zimovjanová, PhD.,
Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
e-mail: martina.zimovjanova@vfn.cz

Kontaktní adresa – sekretariát

PhDr. Marcela Svěráková – výkonná ředitelka

Projekt 35
Onkologická klinika VFN
U nemocnice 2
128 08
e-mail: sverakova.marcela@seznam.cz