Aktuality

Projekt 35 nabízí ženám s karcinomem prsu s metastázami program pohybových aktivit pod názvem „Kondicí proti rakovině“.

Projekt vznikl na základě publikovaných výsledků o přímém vlivu pravidelných fyzických aktivit na zlepšení kondice nemocných, jejich celkové kvality života, psychické pohody a dokonce i prodloužení jejich celkové doby přežití. S odborníky z 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) a Ústavu tělovýchovného lékařství 1. LF UK jsme připravili čtyřměsíční program, ve kterém budou moci pacientky pod kontrolou odborníků zlepšit svou kondici, upravit stravovací zvyklosti a zvýšit svou psychickou odolnost, aniž to ohrozí průběh jejich nemoci.

Jedná se zatím o pilotní projekt pro 30 pacientek. Po ukončení pilotní fáze budou vyhodnoceny výsledky vlivu pohybových aktivit na celkový zdravotní stav žen. Bude nás rovněž zajímat subjektivní hodnocení žen, které program absolvovaly. V případě pozitivních výsledků a kladného hodnocení pacientek bychom chtěli program rozšířit do dalších měst, kde by mohly být pohybové aktivity organizovány.

Pro koho je program vhodný:

  • Ženy s karcinomem prsu s metastázami
  • Věk zhruba do 60 let – podle fyzické kondice ženy, pohybové aktivity budou náročnější
  • Doporučení/souhlas ošetřujícího lékaře-onkologa
  • Místo bydliště Praha a blízké okolí

Harmonogram programu:

  • Leden – únor – nábor pacientek
  • 1. 3. 2022 zahájení programu, 30. 6. Ukončení pilotní fáze - vyhodnocení výsledků

Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.,
odborný garant programu

Pinktober 2018

V říjnu, který je celosvětově zaměřen na prevenci a léčbu karcinomu prsu, uspořádal PROJEKT 35 společně se společností Dialog Jessenius módní přehlídku. Tentokrát se uskutečnila v krásném prostředí OPERO, s.r.o. v Praze 1.
Podrobné informace (PDF)

Pinktober 2017

Občanské sdružení PROJEKT 35 ve spolupráci s Dialog Jessenius o.p.s., připravily v letošním roce v rámci celosvětové akce Pinktober, zaměřené na prevenci karcinomu prsu, několik zajímavých kulturních pořadů pod názvem „Klobouk dolů“. Chtějí tím projevit účast a podpořit mladé pacientky do 35 let, které bojují s tímto závažným onemocněním.
Podrobné informace (PDF)

Benefashion - Benefiční módní přehlídka pro Projekt 35

Významní čeští módní návrháři se spojili, aby vytvořili modely nesoucí příběhy mladých žen, které zastihla rakovina prsu v nejméně očekávanou dobu. Poznejte jejich příběhy prostřednictvím originálních modelů a netradiční choreografie přehlídky.
www.benefashion.cz

Speciální akce - Designblok Praha 2016
PO 31. 10. 18.00 / 6 p.m.
Garden stage,
Průmyslový palác,
Výstaviště 67,
Praha 7

Osvědčení o splnění podmínek poskytování onkologické péče nejvyššího stupně

Na základě doporučení Pracovní skupiny pro superspecializovanou péči v oblasti onkologie a hematoonkologie, v souladu s Věstníkem MZ 7/2008 a na základě skutečností zjištěných při místním šetření dne 26.8 a 3.10.2008 udělilo MZ ČR Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

statut Komplexního onkologického centra s platností od 1.1.2009 ve spolupráci s hlavním koordinátorem - KOC Fakultní nemocnice Na Bulovce

statut Hematoonkologického centra ve spolupráci s hlavním koordinátorem HOC Ústavu hematologie a krevní transfúze s platností do 31.12.2010.

Kopie osvědčení (jpg) zde.