Nejčastěji kladené otázky

Proč jsem onemocněla právě já?

Onemocnění rakovinou prsu je z 90- 95% výsledkem součtu různých rizikových faktorů . Pouze u 5-10% žen s nádory prsu jsou lékaři schopni nalézt příčinu onemocnění, vrozenou genetickou poruchu v genech BRCA1, BRCA2, event. dalších..

Hrozí mé dceři zvýšené riziko onemocnění rakovinou prsu?

To, že jste onemocněla rakovinou prsu, skutečně do určité míry zvyšuje riziko, že také Vaše dcera může onemocnět nádorem..Platí to v případě, že bylo prokázáno, že Váš nádor vznikl na podkladě vrozené mutace genu BRCA1 nebo BRCA2. Pak je vhodné u vaší dcery provést genetické poradenství, které posoudí míru rizika.

Kdy je vhodné podstoupit genetické vyšetření?

Genetické vyšetření má velice přísné indikace. Většinou se provádí jen nemocným ženám s nádorem a přes ně se vyhledávají zdravé nosičky porušeného genu. Vyšetření není schopné odhalit sklon k nádorům obecně, ale jen rizika karcinomu prsu a vaječníků. Toto vyšetření je složité a nákladné a pravděpodobnost, že se mutace genu zachytí je v obvyklé populaci jen 5-10%.

Pociťuji nezvyklý tlak, citlivost až bolest v prsu, mám se bát rakoviny?

Zvýšená citlivost prsů většinou neznamená nádorové onemocnění. Nejčastěji je způsobená kolísáním hormonálních hladin (v souvislosti s menstruačním cyklem). Pomoci může vhodně zvolená antikoncepce, vitamin E (400 mg/den), úprava životního stylu, vynechání kávy, omezení kouření.

Je provádění samovyšetření prsu jedinou prevencí v mladém věku?

Samovyšetření prsů je nejlepší cesta, jak především v mladém věku odhalit nádorové onemocnění v raném stádiu. Proto neváhejte při jakémkoli podezření (bulka, zduření, výtok z bradavky, jiná abnormalita) okamžitě navštívit svého lékaře a návštěvu neodkládat.

Proč někdo je léčen hormonální léčbou a jiný nikoliv?

Hormonální léky mají svou účinnost u více než poloviny žen, které onemocněly rakovinou prsu. Jedná se o ty ženy, jejichž nádory obsahují bílkoviny estrogenní a progesteronový receptor, označované zkratkami ER a PR .

Je pro mě vhodné mammografické vyšetření?

Každá žena by si měla pravidelně provádět samovyšetření prsů a pokud by se jí cokoli nezdálo, tak navštívit svého gynekologa. Ten v případě potřeby odešle na příslušné vyšetření, což je u mladších žen sonografické vyšetření a u žen po 45. roce mammografické vyšetření (věk se může lišit v závislosti na zdravotní pojišťovně).

Proč jsem nebyla zařazena do zajišťovací biologické léčby?

Biologický preparát působící na HER 2 receptory zlepšuje léčebné výsledky pouze u cca 20% žen, jejichž nádorové buňky obsahují na svém povrchu bílkovinu c-erbB-2 (nebo-li HER2/neu). Zřejmě tedy mikroskopické vyšetření neprokázalo přítomnost této bílkoviny v nádoru, který Vám byl odstraněn.

Proč musím být operována tak, že mi je odstraněn celý prs?

Většina žen s nádory prsu si přeje zachovat prs. Bohužel, v některých případech nemůže být částečný chirurgický zákrok doporučen, neboť by mohl vést k daleko vyššímu riziku návratu nemoci. V takových případech je nutné nejprve odstranění celého prsu, provedení pooperační zajišťovací léčby, a následně je možné provést rekonstrukční výkon na oddělení plastické chirurgie.U chirurgických zákroků by rozhodně nemělo převažovat estetické hledisko nad protinádorovou kvalitou výkonu.

Budu moci otěhotnět po ukončení léčby rakoviny prsu?

Těhotenství po léčbě rakoviny prsu je možné. Početí však nedoporučujeme do dvou let od operace, neboť existují údaje, které popisují zvýšené riziko návratu nemoci v tomto období. Genetická konzultace je vhodná u žen, které podstoupily chemoterapii.

Jak se mám bránit otěhotnění v průběhu protinádorové léčby?

Protinádorová chemoterapie vede u řady žen k nepravidelnostem menstruačního cyklu. Jedinou spolehlivou ochranou antikoncepce bariérová (kondom). Pooperační hormonální léčba je někdy dostatečnou antikoncepcí a nemusí být kombinována s dalšími postupy, které brání otěhotnění. Následné těhotenství je možné.

Jaké dlouhodobé následky může mít protinádorová hormonální léčba?

Hormonální léčba může vést ke stejným problémům, s jakými se setkávají ženy v období přechodu (klimaktérium, menopauza). Ve sféře duševní jsou to citová nevyrovnanost nebo deprese, z metabolických problémů je třeba zmínit možnost řídnutí kostí (osteoporozy) či zvýšení krevních hodnot cholesterolu. Některé ženy si stěžují na suchost poševní sliznice, což může komplikovat sexuální život.