Co můžete udělat pro „zdraví“ svých prsů

Rakovina prsu patří mezi velmi častá onemocnění. Každoročně je v České republice diagnostikována u téměř 6 000 žen. V průběhu života onemocní každá desátá žena. Rakovina prsu postihuje i velmi mladé ženy. Proto považujeme za velmi důležité upozornit na možné riziko vzniku i skupinu mladých žen a dívek.

Rizikovými faktory, které mohou vést ke vzniku rakoviny prsu jsou vlivy hormonální, vlivy životního stylu, rodinné dispozice, předchozí nemoci prsu a další. Nepříznivé působení těchto faktorů se navzájem sčítá.

Rizika, která mohou zvýšit pravděpodobnost vzniku zhoubného nádoru v prsu

 • Výskyt nádorových onemocnění u rodičů a dalších přímých příbuzných
 • Věk
 • Věk v době zahájení a ukončení menstruačního cyklu
 • Věk v době prvního porodu

Varovná znamení, která mohou upozornit na vznik nádoru v prsu

 • Tuhá bulka nebo jakékoliv „zatuhnutí“ v prsu nebo v podpaží
 • Změna tvaru a povrchu prsu – vtažená pokožka
 • Změna zabarvení pokožky prsu, výrazná cévní kresba
 • Výtok z bradavky
 • Vpáčená bradavka

Jaké jsou možnosti zkvalitnění preventivní péče/časného záchytu ve vztahu k rakovině prsu?

 1. Ženy starší 45 let věku, i v případě že nemají problémy s prsy, by se měly zúčastnit pravidelného mamografického vyšetření, a to ve dvouletých intervalech, neurčí-li lékař jinak s ohledem na výsledek mamografického vyšetření. Díky tomuto programu (screeningu) dochází i k odhalení malých, často nehmatných nádorů.
 2. Pokud má žena v přímém příbuzenstvu více osob, které onemocněly jakýmkoliv typem nádorového onemocnění, zvláště pak nádorem v prsu, měla by sama vyhledat specializovanou ambulanci pro nemoci prsu, a to i v případě, že dosud nezjistila ve svých prsech žádné změny. Ve specializované ambulanci je možné provést speciální genetická vyšetření, pomocí nichž lze přesněji identifikovat případnou míru rizika vzniku onemocnění. Ženy s pozitivním výsledkem genetického testu jsou dlouhodobě sledovány v ambulanci pro rizikové osoby.
 3. Pravidelné provádění samovyšetření prsů.
 4. Pokud žena zjistí nějakou změnu na prsu nebo v podpažní jamce, měla by bez prodlení navštívit specializovanou ambulanci pro nemoci prsu.