Životospráva při léčbě nádoru prsu

V následujícím textu Vám nabízíme několik rad a doporučení, které mohou posílit organizmus a do určité míry mohou přispět ke zdárné léčbě.

Dieta

Skladba jídelníčku bude velmi důležitá především v době chemoterapie. Bezprostředně po aplikaci některých léku trpí mnoho pacientek nevolností a zvracením, několik dní nemusí mít na jídlo ani pomyšlení. Proto je vhodné věnovat výběhu potravin a přípravě jídla větší pozornost v době mezi jednotlivými dávkami cytostatik, kdy se pacientka cítí dobře.

Pitný režim

Dostatečné pití tekutin, denně alespoň 2 litry, je potřebné. Výběr nápojů není nijak omezen, není ale vhodná nadměrná konzumace alkoholických nápojů.

Pohybová aktivita

Pohybové aktivity jsou důležitou součástí životního stylu. Kromě fyzické kondice působí pozitivně i na psychickou pohodu. V době léčby je třeba pečlivě vážit jaké pohybové aktivity volit a v jakém rozsahu. Hodně záleží na tom, zda pacientka byla zvyklá sportovat a cvičit. Obecně ale lze doporučit pravidelné procházky na čerstvém vzduchu, vhodná je například jóga nebo různá relaxační cvičení, která posílí i duševní rovnováhu.

Bezprostředně po operaci je zahájeno rehabilitační procvičování končetiny aby nedošlo ke ztuhnutí a k otokům (tzv. lymfedem). Je také třeba zvažovat fyzickou zátěž i při domácích úklidových pracích. Fyzická i psychická zátěž by měla být úměrná aktuálnímu zdravotnímu stavu, tedy tomu, jak se pacientka cítí.

Kouření

Kouření zdraví neprospívá.

Odpočinek – spánek

Duševní pohoda je pro pacientku velmi důležitá. Pokud pacientka pociťuje během dne únavu, neměla by se bránit odpočinku a spánku.