Koordinační skupina projektu

Onkologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

 • Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., místopředseda
 • MUDr. Jaroslava Barkmanová
 • Doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.
 • MUDr. Olga Přibylová († 2011)
 • Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., předsedkyně
 • MUDr. Martina Zimovjanová , PhD.,

Masarykův onkologický ústav v Brně

 • Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., místopředseda
 • Prim. MUDr. Katarína Petráková, PhD.,
 • MUDr. Markéta Palácová
 • MUDr. Dagmar Macková
 • MUDr. Marta Krásenská