Léčebné postupy při nádorovém onemocnění prsu

V následujícím textu uvádíme přehled léčebných metod, které jsou využívány při léčbě nádorového onemocnění prsu. Upozorňujeme čtenářky, že se jedná pouze o přehled metod, nikoli o doporučený postup. Kombinaci jednotlivých léčebných postupů a volbu léků určuje ošetřující lékař vždy podle typu, velikosti a umístění nádoru. Onkologická léčba je komplexní a podává se s různým záměrem. Využití všech uvedených metod a možnosti aplikace moderních, účinných léků přináší v léčbě nádorového onemocnění prsu velmi příznivé výsledky. Oproti minulému století se daří uzdravit, nebo alespoň prodloužit život stále většímu počtu žen.

Chirurgická léčba

Chirurgické odstranění nádoru je jednou z velmi důležitých léčebných metod. Operace se provádí zpravidla v úvodních stádií léčby. K odstranění nádoru v prsu se používá několik operačních technik:

V případech, kdy je nádor vhodně umístěn a není velkých rozměrů, může být proveden prs šetřící výkon. Tento druh operace je prováděn především u mladších žen, které si přejí zachování prsu. Ženy je však potřeba upozornit na to, že po částečném chirurgickém výkonu musí vždy následovat ozáření prsu, jinak může být léčebný výsledek samotné částečné operace horší než po úplném odstranění prsu.

Další možností odstranění nádoru je ablace prsu, což znamená odstranění celého prsu. Ablace se provádí u žen, které nechtějí nebo nemohou být ozařovány. Existují však další kritéria jako je velikost nádoru, jeho umístění v prsu, mikroskopická struktura nádoru a dalších faktory, která nutí operatéra provést ablaci. Pokud je nádor rozsáhlejší, ale stále lokalizovaný, provádí se operace prsu poté, kdy se nádor zmenší po aplikaci několika dávek protinádorové léčby.

Součástí chirurgického odstranění prsu je i odstranění mízních uzlin z příslušné podpažní jamky. V indikovaných případech je možné odstranit jen tzv. sentinelovou (nádoru nejbližší) uzlinu. V případě že je výsledek rozboru negativní, nemusí být odstraněny všechna uzliny v podpaží.

Ozařování

Ozařování prsu se provádí vždy po prs šetřícím výkonu. Někdy bývá využíváno i po odstranění celého prsu, a to v případech, kdy jsou-li přítomny další rizikové faktory (nádor je poměrně velký, šíří se k hrudní stěně, zasahuje do podpažních uzlin, apod.).

Nejčastěji se používá jen zevní ozařování, ale na některých pracovištích se kombinuje s brachyterapií, při které se oblast prsu, ve které byl uložen nádor, protne tenkými hadičkami, do kterých se na několik desítek minut uzavírají radioaktivní zdroje.

Chemoterapie

Chemoterapie je léčba přípravky, které jsou označovány jako cytostatika. Tyto látky tlumí růst buněk a ničí je. Cytostatika se podávají jak v časných, tak v pokročilejších formách onemocnění na základě individuálního posouzení ošetřujícím lékařem. Lékaři na specializovaných onkologických pracovištím dnes mají k dispozici všechny typy moderních cytostatik

Chemoterapie se zpravidla podává po chirurgickém odstranění nádoru ve 4 - 12 dávkách v odstupu 3 až 4 týdnů po provedení výkonu. Léky jsou podávány nitrožilně v ambulanci. Jedná se o tzv. léčbu adjuvantní – zajišťovací, která si klade za cíl snížit riziko návratu nemoci.

Hormonální léčba

Růst více než poloviny všech nádorů prsu je povzbuzován ženskými pohlavními hormony, estrogeny. Pokud se sníží nebo trvale utlumí produkce těchto hormonů, dochází k významnému zpomalení růstu nádorů. Léčba je podmíněna přítomností hormonálních receptorů v nádorové tkání.

Biologická léčba

Biologická léčba je cílená léčba biologickými preparáty, které jsou aplikovány v případech, kdy jsou přítomny specifické receptory v nádorové tkání.

Úvodní léčba nádoru prsu, chemoterapie, trvá přibližně půl roku, hormonální, biologická léčba pokračuje většinou více let. Při případném pozdějším návratu nemoci se časové relace nedají odhadnout a lékař se většinou řídí reakcí nádoru na podávané léky.