Co je smyslem projektu

 1. Zajistit optimální diagnostiku a léčbu pro všechny pacientky do 35 let
 2. Sjednotit a zároveň aktualizovat léčebné postupy u těchto pacientek
 3. Umožnit pacientkám léčit se doma a zároveň mít přístup ke všem standardním i velmi speciálním vyšetřením, klinickým studiím i novým léčebným modalitám.
 4. Získat podklady pro celonárodní klinický výzkum týkající se karcinomu prsu mladých žen a zapojit do něj všechna česká pracoviště.

Co není naším záměrem

 1. Zmocnit se Vašich mladých pacientek s karcinomem prsu a léčit je na našich pracovištích.
 2. Diktovat Vám léčebné postupy s kterými nesouhlasíte.
 3. Experimentovat na Vašich pacientkách.
 4. Vytvořit vědecké publikace z Vámi dodaných dat, aniž byste na nich participovali a mohli je ovlivnit.
 5. Zneužívat osobní data vašich nemocných.

Co je třeba učinit

 1. V případě, že máte k dispozici výsledky diagnostické mamografie / ultrazvuku a core-cut biopsie, která vedla k diagnostice karcinomu prsu, můžete další léčebné kroky konzultovat i bez registrace zde.
 2. Pokud se chcete stát aktivním členem koordinační skupiny Projekt 35, přihlašte se zde - získáte osobní přihlašovací jméno a heslo, které Vám umožní registrovat Vaše pacientky s karcinomem prsu mladší 35 ti let.
 3. Registrací pacientky získáte názor lékařů našeho centra na způsob provádění adjuvantní léčby po úvodní operaci. Podle zadaných parametrů Vám počítač nejprve sám nabídne léčebný algoritmus, který můžete okamžitě komentovat. Emailem pak obdržíte závěr supervize a definitivní doporučený léčebný postup.
 4. Budete-li chtít, je možné Vaší nemocné provést některá specializovaná vyšetření (např. genetické vyšetření, detekci minimální reziduální choroby, detekci cirkulujících nádorových buňek, genetika trombofilií atp.), a to buď na Onkologické klinice VFN a 1. LF UK nebo na jiných pracovištích.
 5. Pokud budete mít obtíže s dodržením léčebného režimu, jsme připraveni v jakékoliv jeho části pomoci a po dokončení terapie pacientku opět pošleme do Vaší péče.
 6. Jedenkrát do roka se s Vámi rádi sejdeme na koordinačním setkání účastníků.
 7. Náš datamanažer se asi v půlročních intervalech bude sám aktivně zajímat o osud Vaší pacientky.
 8. Vytvoření nebo změna léčebných protokolů bude vždy kolektivní práce, na které se budete také podílet.
 9. Komunikace bude jednoduchá, minimálně konzumující čas a zpravidla elektronickou cestou.
 10. Denně budeme k dispozici ohledně porady elektronicky nebo telefonem.
 11. Člen české kooperativní skupiny pro léčbu karcinomu prsu do 35ti let je automaticky spoluautorem všech publikací, které budou využívat dat této databáze.