Rozhodovací proces po diagnostické mamografii a histologické verifikaci

Vážení kolegové,

po zadání níže uvedených parametrů Vám počítač automaticky vytvoří návrh léčebného postupu. Tento standardní přístup je možné využít pro léčbu naprosté většiny pacientek. V doporučeném postupu samozřejmě nemohou být zohledněny další skutečnosti, které ovlivňují léčebné rozhodnutí (např. komorbidity apod.). Proto v případě, že chcete získat individuální stanovisko o léčbě, kontaktujte nás, prosím, se svým dotazem na email: sverakova.marcela@seznam.cz.