ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2015

Ke stažení: zprava_o_cinnosti_2015.pdf

1. Vzdělávání gynekologických sester

V průběhu roku 2015 se uskutečnily dvě vzdělávací aktivity pro gynekologické sestry. Účastnily se rovněž učitelky středních a vyšších zdravotnických škol a odborné asistentky z kateder ošetřovatelství a porodní asistence. O tento druh vzdělávání projevily zájem i studentky bakalářského studijního oboru ošetřovatelství.
Termíny: 15. května a 20. listopadu.
Celkem se účastnilo 37 účastnic, hodnocení přínosu semináře bylo velmi kladné.

2. Registr pacientek

V průběhu roku 2015 byla do registru vložena data od 11 pacientek. Dohody lékařům byly proplaceny.

3. Osvětová aktivita „Ruce na prsa“

Osvětová kampaň „Ruce na prsa“ - aktivita o.p.s. Dialog Jessenius, kterou odborně zaštiťuje doc. Tesařová.

4. Říjen – měsíc boje proti rakovině prsu

30. října se v Českém Krumlově uskutečnil cyklistický závod Bohemian Gran Fondo, organizovaný Ing. Jiřím Hlachem. Jedna cyklistická trasa byla věnována Projektu 35 a část výtěžku ve výši 100.000 Kč byla věnována na podporu vedení registru pacientek.

5. Webové stránky

Odborníci Projektu 35 průběžně odpovídali na dotazy žen (celkem 42 dotazů).

6. Získávání finančních prostředků

Byly osloveny firmy k získání finančních prostředků na aktivity projektu.

Zpracovala: PhDr. M. Svěráková
Schválila: doc. MUDr. P. Tesařová, CSc.,
leden 2016