ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2014

Ke stažení: zprava_o_cinnosti_2014.pdf

1. Vzdělávání gynekologických sester

V průběhu roku 2014 se uskutečnil jeden vzdělávací kurz pro gynekologické sestry, pro učitelky středních a vyšších zdravotnických škol a pro odborné asistentky z kateder ošetřovatelství a porodní asistence. Termín: 23. 5. Celkem se účastnilo 20 účastnic, hodnocení přínosu semináře bylo velmi kladné.

2. Registr pacientek

V průběhu roku 2014 byla do registru vložena data od 126 pacientek. Dohody lékařům byly proplaceny – včetně vložených dat ve 4. čtvrtletí 2012.

3. Říjen – měsíc boje proti ca prsu

Projektu 35 uspořádal v rámci měsíce boje proti ca prsu společenskou akci pro pacientky a veřejnost v Rock caffe v Praze na Národní třídě. Ve spolupráci s katedrou oděvnictví Technické univerzity v Liberci byla uspořádána módní přehlídka, na které byly prezentovány bakalářské práce – modely oděvů – studentek katedry designu. Studentky připravily přehlídku svých modelů pod vedením Mgr. Art. Zuzany Veselé, jako modelky se předvedly mladé pacientky. Celým večerem provázela paní Iva Kubelková, která vytvořila velmi milou atmosféru. Program byl zpestřen krátkým vystoupení Dana Bárty. 
Této akce na podporu žen s karcinomem prsu se účastnili i Mgr. Dana Jurásková, MBA ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice a prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor UK.

V rámci večera byly v Rock caffe vystaveny fotografie pacientek od Petry Ficové.
K akci se připojil Dialog Jessenius, o.p.s. a Aliance žen s rakovinou prsu.

4. Osvětová aktivita „Ruce na prsa“

V tomto roce pokračovala celostátní osvětová kampaň „Ruce na prsa“ - aktivita o.p.s. Dialog Jessenius, kterou připravila doc. MUDr. Tesařová a  na které se podílela i  prim. MUDr. Petráková.

5. Webové stránky

Odborníci Projektu 35 průběžně odpovídali na dotazy žen (celkem 27 dotazů).

6. Získávání finančních prostředků

Byly osloveny firmy k získání finančních prostředků na aktivity projektu.

Zpracovala: PhDr. M. Svěráková
Schválila: doc. MUDr. P. Tesařová, CSc.,
leden 2015