ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2013

Ke stažení: zprava_o_cinnosti_2013.pdf

1. Vzdělávání gynekologických sester

V průběhu roku 2013 se uskutečnily dvě vzdělávací aktivity pro gynekologické sestry. Účastnily se rovněž učitelky středních a vyšších zdravotnických škol a odborné asistentky z kateder ošetřovatelství a porodní asistence. Termíny: 28. 6., 15. 11. Celkem se účastnilo 35 účastnic, hodnocení přínosu semináře bylo velmi kladné.

2. Dětský koutek pro onkologické pacientky

Ve spolupráci s o.p.s.  Dialog Jessenius byl na poliklinice otevřen „Dětský koutek“. Do vybavení koutku věnoval Projekt 35 notebook s programem v ceně 12.000 Kč. Částka byla poskytnuta z daru pacientky doc. Tesařové.

3. Registr pacientek

V průběhu roku 2013 byla do registru vložena data od 126 pacientek. Dohody lékařům byly proplaceny – včetně vložených dat ve 4. Čtvrtletí 2012.

4. Prague onco

V rámci odborné konference Prague onco - Sesterské sekce se uskutečnil seminář se stejným programem. Účastnice byly především onkologické sestry. Přednášky byly rovněž velmi kladně hodnoceny.

5. Osvětová aktivita „Ruce na prsa“

V červnu byla zahájena celostátní osvětová kampaň „Ruce na prsa“ - aktivita o.p.s. Dialog Jessenius, kterou připravila doc. Tesařová a  na které se podílela i  prim. Petráková.  Kampaň byla zahájena tiskovou konferencí, ve vybraných obchodních centrech byly zřízeny stánky s informacemi pro pacientky. 

6. Webové stránky

Odborníci Projektu 35 průběžně odpovídali na dotazy žen (celkem 39 dotazů).
Byl aktualizován adresář NNO

7. Získávání finančních prostředků

Byly osloveny firmy k získání finančních prostředků na aktivity projektu. (viz přehled čerpání finančních prostředků).

Zpracovala: PhDr. M. Svěráková
Schválila: doc. MUDr. P. Tesařová, CSc.,
leden 2014