Základní informace o programu včasného záchytu rakoviny prsu (o mamárním screeningu)