Péče o ženy se zvýšeným rizikem vzniku nádorů prsu v důsledku vrozené dispozice. Genetické testování.

Kde se provádí testování mutací genů BRCA1 a BRCA2

V současné době se mutace genů BRCA1 stanovují v České republice na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v kooperaci pracovišť Onkologické kliniky a II. Ústavu lékařské chemie a biochemie a dále v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Komplexní péče o ženy s rizikem vzniku nádorů prsu je poskytována na Onkologické klinice VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Obraťte se na nás s jakýmikoliv dotazy písemně nebo telefonicky na níže uvedené adrese. Prostřednictvím těchto kontaktů je také možné objednání ke genetickým vyšetřením a následné péči:

Ambulance pro nemoci prsu:

Onkologická klinika VFN 1. LF UK
U nemocnice 2
Praha 2, 128 08
Doc MUDr Bohuslav Konopásek, CSc.
tel.: 224 966 766, fax: 224 921 716

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK
U nemocnice 2
Praha 2, 128 08
MUDr. Jan Novotný, PhD.
tel: 224 966 766, fax: 224 921 716

Zpět