Péče o ženy se zvýšeným rizikem vzniku nádorů prsu v důsledku vrozené dispozice. Genetické testování.

Možnosti péče o zdravé jedince s pozitivními výsledky genetických testů

Ženy: Pokud je u ženy odhalena mutace genů BRCA1 a BRCA2, je možné v závislosti na postojích a přáních ženy zaujmout různé postoje.

1. Zvýšená bdělost a provádění preventivních prohlídek

Tento program zahrnuje pravidelné samovyšetřování prsů ve spojení s rentgenovými (mamografickými) a ultrazvukovými kontrolami prsů a břicha. Žena by měla být vyškolena, jak správně postupovat při samovyšetřování. Za příznaky podezřelé z nádoru jsou považovány: zvětšení prsu, změna tvaru prsu, zduření v prsu nebo podpažní jamce, vtažení bradavky a výtok z bradavky. Rozsah dalších vyšetření musí být stanoven ve spolupráci s Vaším ošetřujícím lékařem.

2. Změna životního stylu s cílem omezit vliv dalších rizikových faktorů a posílit preventivní faktory

Je vhodné snížit riziko vzniku nádorů prsu vyvolané životním stylem. Úprava dietních návyků spočívá v minimalizaci spotřeby alkoholu a tuků v potravě. Předpokládá se, že zvýšené množství vitamínu D a selenu ve stravě přispívá ke snížení výskytu nádorů prsu. Bylo prokázáno, že vyšší fyzická aktivita snižuje riziko vzniku nádorů prsu. Hormonální antikoncepce mírně zvyšuje riziko nádorů prsu, a současně do určité míry snižuje riziko vzniku nádorů vaječníků. Její použití je proto potřeba konzultovat s lékařem znalým problematiky dědičně podmíněných forem nádorů prsu a vaječníků. Také použití hormonální terapie k léčbě nežádoucích příznaků spojených s přechodem (menopauzou, klimaktériem) je nutné konzultovat, neboť může dojít k určitému zvýšení rizika vzniku nádorů prsu.

3. Preventivní operace

Ve Spojených Státech Amerických se jako jedna z možností pro ženy nesoucí mutace genů BRCA1 a BRCA2 provádí odstranění obou prsů s následným plastickým výkonem nebo odstranění vaječníků. Závěry zasedání komise evropských expertů ve Florencii v roce 1998 tyto operace nepřipouštějí mimo rámec klinických studií. V našich podmínkách lze o této léčbě uvažovat jen ve zcela specifických situacích.

4. Preventivní užívání některých léků

V současné době se ověřuje v rámci klinických studií vliv dlouhodobého podávání léků tamoxifenu a raloxifenu na snížení výskytu nádorů prsu. První publikované výsledky naznačují na příznivý účinek této taktiky. Nelze ji však s ohledem na další nežádoucí účinky považovat za standardní možnost pro ženy s mutacemi genů BRCA1 a BRCA2. Před zavedením této taktiky do běžné praxe je nezbytné vyčkat výsledků právě probíhajících klinických studií STAR, IDOP a dalších.

Muži: V současné době neexistuje specifický program zaměřený na včasnou detekci nádorů podmíněných mutací genů BRCA1 a BRCA2 u mužů. Dosud nebylo studováno, zda aktivní vyhledávání těchto nádorů vede ke zlepšení léčebných výsledků.

Zpět